Eserleri

Bu bölümde Rıza Tekin Uğurel hakkında hazırlanmış ayrıntılı bir tez çalışmasına ve kendisinin eserlerine ulaşabilirsiniz.

Kendisi Hakkında Bir tez çalışması ve Eserleri

Rıza Tekin Uğurel (d. 14 Ocak 1944)

Yazar, gazeteci, şair, bestekâr, oyun yazarı, Karagöz sanatçısı

Kütahya’da doğdu. Annesi Fatma Zehra Hanım, babası Ahmet Bey’dir. Kurtuluş İlkokulunda başlayan eğitim hayatının ilk, orta ve lise kısmını Kütahya’da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

İlk müzik derslerini babası kemanî Sert Ahmet’ten aldı. Ahmet Yakuboğlu’nun yanında ney üfleyerek devam etti. Üniversite eğitimi sırasında Kubbealtı Musıki Enstitüsü’ne devam etti, Yusuf Ömürlü’den nazariyat, Hafız Kemal Batanay’dan tambur dersleri aldı (Uğurel 2018:4).

Tiyatroyla yakından ilgilenen Uğurel, Tarık Buğra’dan tiyatro, Sadi Yaver Ataman’dan eski ramazan eğlenceleri ve rama­zan manileri hakkında dersler aldı, Kütahya ve İstanbul’da çeşitli oyunlar yazıp sahneye koydu. Karagöz tasvirleri yaptı ve oynattı (Uğurel,2012:4).

Yazı hayatına 1966 yılında gazeteci kimliğiyle başladı. Sabah, Akşam, Milliyet, Hergün, Ortadoğu ve Türkiye gazetelerinde yazarlık, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın müdürlüğü yaptı (Güler, 2013:249). Mavi Kırlangıç Çocuk Dergisi, Yeşilay, Millî İşık, Yesevî, Kubbealtı dergilerinde yazıları yayınlandı.

1972 yılında Mebrure Hanım ile evlenen Rıza Tekin Uğurel, iki evlat sahibidir.

Radyo ve televizyon programları da hazırlayan Uğurel, Kü­tahya’da Tasavvuf Mûsikisi Korosunu kurdu ve yönetti. TRT’nin, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği beste yarışmalarında ödüller kazandı. Türk müziğinin değişik makam, usûl ve formlarında 200 civarında bestesi vardır (Güler, 2013:249).

Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığı yaptı. Kütahya Mevlana Araştırma Kültür Sanat Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir.

Yazı hayatına gazeteci olarak başladı. Siyasal ve toplumsal konuları zarif bir hiciv üslubuyla derinlemesine kaleme aldı. Deneme kitaplarında tasavvufi konulardan bahsederek insanlara ışık tutmaya çalıştı. Yazarın, tasavvufî duyuşla kaleme aldığı eserlerinde, hayatında büyük tesiri olan Samiha Ayverdi’nin üslubu göze çarpmaktadır.

Çıktı adlı ilk şiir kitabında sosyal ve tasavvufi içerikli kırk bir şiir vardır. “Balıkçı, Gül Ateş Bülbül, Hikâyeler, Sayıklamalar olmak üzere dört bölümden oluşan Gözyaşı Irmağı adlı mensur şiir kitabında tasavvufi lirizm hakimdir..

Bizim Mahalle adlı yapıt yazarın, hatıra türünde ele aldığı henüz yayınlanmamış eseridir. Sahnelenmiş ancak yayınlanmamış dört oyunu vardır.

Kaynakça

Akçal, Şule (2001). Rıza Tekin Uğurel, Hayatı, Sanatı, Edebi Şahsiyeti. Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.

Ersen, Cavid (1977). Hepimizin Kavgası. İstanbul: Otağ Yayınevi ve Matbaacılık.

Güler, Kadir (2013). Kütahya Sanatçıları. Kütahya: Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yayını Ekspres Matbaası.

Olşare, Nagehan (?) “Rıza Tekin Uğurel, Yağmur Taşı”. http://www.edebiyatkultur.com (Erişim tarihi: 20.9.2018).

Uğurel, Rıza Tekin (2018). Göz Yaşı Irmağı. İstanbul: Post Yayıncılık.

Uğurel, Rıza Tekin (2012). Yağmur Taşı. İstanbul: Parıltı Yayıncılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜNİRE BAYSAN

Yayın Tarihi: 21.09.2018

 

Eser Adı Yayın evi Basım yılı Eser türü

Çıktı Ronay Matbaası / İstanbul 1965 Şiir

Ecevit’in Günah Galerisi 1 Umur Yayınları / İstanbul 1975 Deneme

Milli Eğitimde Anarşi Dede Korkut Yayınları / İstanbul 1976 Deneme

Ecevit’in Günah Galerisi II Orkun Yayınları / İstanbul 1977 Deneme

Erbakan’ın Günah Galerisi Orkun Yayınları / İstanbul 1977 Deneme

Solda Vur Emri Orkun Yayınları / İstanbul 1977 Deneme

Türkiye’de Doğum Kontrolü ve Nüfus Meselesi Orkun Yayınları / İstanbul 1977 Deneme

Harman Yeri Ekspres Matbaası / Kütahya 2001 Deneme

Yağmur Taşı Parıltı Yayıncılık / İstanbul 2012 Deneme

Gözyaşı Irmağı Post Yayınları / İstanbul 2018 Şiir

Rıza Tekin Uğurel Beste Külliyatı / Gâye Yayınevi 2020